O vrtiću

 Dječji vrtić „Morski konjić“ započeo je s radom 1.3.1997. godine.  Vrtić ima četiri odgojne skupine. Sjedište vrtića je u Podgori, Put sv. Vicenca 1 u kojem se nalaze dvije odgojne skupine, mješovita vrtićka skupina „Dupini“  i starija vrtićka skupina „Ribice“. Područni objekti nalaze se u mjestu Igrane i Drašnice. U Igranima se nalazi mješovita vrtićka skupina „Školjkice“. Objekt Drašnice trenutno je zatvoren. Osnivač vrtića je Općina Podgora.

Svakodnevno se trudimo da vrtić bude mjesto sretnog življenja, druženja, igre i učenja, te nam je važno steći povjerenje kako djece tako i njihovih roditelja.

Vrtić svoj rad temelji na humanističkoj razvojnoj koncepciji, što znači da je usmjeren na dijete, na djetetove odnose sa vršnjacima, na razvoj djetetove samostalnosti, te na zadovoljenje djetetovih potreba i interesa.

Svakodnevno se u radu trudimo prepoznati osobne potrebe svakog djeteta, poštujemo dječja prava i potrebe, uvažavamo različitosti i potičemo toleranciju kod djece.

Svakodnevnim timskim radom svih djelatnika u našem vrtiću nastojimo:

 • da dijete rado dolazi u vrtić
 • da svako dijete živi u sigurnom, zdravom i poticajnom okruženju
 • da kroz igru stječe nova znanja, iskustva i vještine
 • da postaje samostalno u brizi za sebe i u odnosu prema drugima
 • da prepozna vlastita prava i prava drugih, te razvija odgovornost
 • da izražava i proširuje svoje interese te da se slobodno i kreativno izražava
 • da ostvarimo s roditeljima kvalitetnu suradnju

 

MISIJA RADA USTANOVE

 Glavna misija stručnog tima DV „Morski konjić“ je kreiranje materijalno poticajnog okruženja kao preduvjet za aktivno učenje i istraživanje.Nastojat ćemo da integrirani razvojno primjereni kurikulum bude usmjeren na stvarno dijete/djecu i njihove razvojne potrebe i prava u konkretnom, stvarnom okruženju. To mislimo činiti refleksijama, samo procjenom osobnog  djelovanja, planiranjem daljnjih promjena i timskim radom.

„Drugim riječima, kako djeca rastu, razvijaju se i obrazuju, a zajedno s njima i mi odrasli, tako treba mijenjati okruženje u grupi i vrtiću. Treba ga usklađivati s novonastalim interesima, potrebama, sklonostima i sposobnostima djece, ali i nas odraslih, kako bismo stvorili uvjete za njihovo i naše cjelovito učenje, istraživanje i stvaranje novog znanja, nove realnosti za budućnost koja nastaje.“

Kontinuirano ćemo podizati razinu kvalitete odgojno-obrazovnog rada                    odgojitelja temeljem sustavnog planiranja i evaluacije svih segmenata odgojno obrazovnog procesa.

 

VIZIJA RADA USTANOVE

Naša vizija  usmjerena je na zajedničko življenje djece i odraslih u ozračju autonomije i emancipacije. Naša uloga je kreirati uvjete kako bi svako dijete bilo sretno, kompetentno i samopouzdano, osposobljeno za preuzimanje inicijative, zauzimanje za sebe i odgovorno ponašanje prema sebi i drugima.

Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači:

 • pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštva
 • poznavanju zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s kojim odgojitelji planiraju svoj rad
 • učenje je interaktivan proces koji uključuje djecu, odrasle, kao i čitavo društveno okruženje
 • poticanje partnerskog odnosa s roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta
 • poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece (poticati uključivanje i socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju u život i rad ustanove)

 

Realizirati ćemo kvalitetnu suradnju s roditeljima na način da ćemo provoditi razne radionice, roditeljske sastanke, parlaonice i tribine kojima ćemo osvještavati učinkovite roditeljske postupke pri kvalitetnom odgoju djece i jačati roditeljske kompetencije.

Organizacija odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću je fleksibilna, što omogućava djetetu pravo na izbor pojedinih aktivnosti, pravo na zajedničke aktivnosti, te ukoliko dijete to želi igra se u kutiću osame  koji omogućuje zadovoljenje potrebe za privatnošću, obzirom da dijete ponekad ima potrebu za povremenim izdvajanjem od odraslih i druge djece, za kratkotrajnim osamljivanjem. Potreba za privatnošću je manifestacija potreba za poštovanjem od strane drugih i samopoštovanjem te potrebe za slobodom.

Dječjim vrtićom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima 7 članova, od kojih 4 člana imenuje osnivač,  1 člana biraju roditelji djece korisnika usluge vrtića, 2 člana biraju se tajnim glasovanjem iz redova odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića. Mandat članovima Upravnog vijeća traje 4 godine. Radom vrtića rukovodi Antonija Musulin, mag.ped.

Zahvaljujemo svima koji uočavaju i daju priznanje našem radu, te nam korisnim opažanjima i sugestijama pomažu da u svom radu budemo stručni i kvalitetni, da napredujemo u skladu sa razvojem znanosti i promjenama u društvu.