Kontakt

PODGORA
Dječji vrtić „Morski konjić“
Put sv. Vicenca 1
21 327 Podgora
Tel./Fax.: 021/625-622
e-mail: dv.morski.konjic@gmail.com

IGRANE

PODRUČNI OBJEKT IGRANE

021/627-900

DRAŠNICE

PODRUČNI OBJEKT DRAŠNICE

021/626-477

Ravnateljica: Antonija Musulin

Predsjednik Upravnog vijeća: Tanja Kuran Kržanić

OIB: 58382569714
MBS: 1270800
IBAN: HR1824070001100568422