Dokumenti

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Prijedlog proračuna od 2021. do 2023. godine

Obrazloženje prijedloga financijskog plana od 2021. do 2023. godine

Godišnje izvješće rada ustanove za 2019.-2020. godinu

Izvršenje proračuna 2020.-opći dio

Rebalans proračuna za 2020. godinu

Godišnji plan rada ustanove

Izvješće o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke Osnivač o neplaćanju Vrtića tijekom Koronavirusa

Odluka Osnivača o neplaćanju Vrtića tijekom Koronavirusa

Zahtjev za upis u Vrtić 2020.g.

Odluka o oraganizaciji rada od 23.03.2020.

Specifične mjere zaštite vezano uz COVID-19

Godišnji plan rada 2019/2020

Obrazloženje financijskog plana od 2020-2022. godine

Izvještaj proračuna za 2019. godinu

Potvrda o financijskom izvještaju proračuna za 2019. godinu

Statut vrtic


Godišnji plan rada 2017-2018

Izjava o sukobu interesa

Izvještaj proračuna 2017

Kućni red za roditelje

PLAN NABAVE 2017-2018

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Prijedlog proračuna

Rebalans proračuna 2

Izjvešće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017 godinu

Prijedlog općeg dijela proračuna po izvorima 2019-2021

Prijedlog rebalansa proračuna od 01.12.2018. do 31.12.2018.

Kurikulum za 2018/2019 pedagošku godinu

Godišnje izvješće rada za pedagošku godinu 2017/2018.

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018/2019.

Izjvešće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018 godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu

Potvrda o primitku Fini i državnom uredu za reviziju 2018. god.