Dokumenti

Upute HZJZ-a za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19

Godišnje izvješće rada DV “Morski konjić” za pedagošku godinu 2020/2021

Plan nabave 2021. god.

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Prijedlog proračuna od 2021. do 2023. godine

Obrazloženje prijedloga financijskog plana od 2021. do 2023. godine

Godišnje izvješće rada ustanove za 2019.-2020. godinu

Izvršenje proračuna 2020.-opći dio

Rebalans proračuna za 2020. godinu

Godišnji plan rada ustanove

Izvješće o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke Osnivač o neplaćanju Vrtića tijekom Koronavirusa

Odluka Osnivača o neplaćanju Vrtića tijekom Koronavirusa

Zahtjev za upis u Vrtić 2020.g.

Odluka o oraganizaciji rada od 23.03.2020.

Specifične mjere zaštite vezano uz COVID-19

Godišnji plan rada 2019/2020

Obrazloženje financijskog plana od 2020-2022. godine

Izvještaj proračuna za 2019. godinu

Potvrda o financijskom izvještaju proračuna za 2019. godinu

Statut vrtic


Godišnji plan rada 2017-2018

Izjava o sukobu interesa

Izvještaj proračuna 2017

Kućni red za roditelje

PLAN NABAVE 2017-2018

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Prijedlog proračuna

Rebalans proračuna 2

Izjvešće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017 godinu

Prijedlog općeg dijela proračuna po izvorima 2019-2021

Prijedlog rebalansa proračuna od 01.12.2018. do 31.12.2018.

Kurikulum za 2018/2019 pedagošku godinu

Godišnje izvješće rada za pedagošku godinu 2017/2018.

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2018/2019.

Izjvešće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018 godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu

Potvrda o primitku Fini i državnom uredu za reviziju 2018. god.